Creo 5.0

Mitä asiakkaat sanovat…

Aberdeen Group haastatteli yli 2000 yritystä, jonka tuloksena löytyi kolme suurinta tuotekehityksen haastetta. Tarve saada uudet tuotteet markkinoille nopeammin. Tuotteet ovat entistä monimutkaisempia. Tuotetiedon hallinnalla on suuri merkitys yrityksen kilpailukykyyn.

Creo mahdollistaa nopeammat tuoteinnovaatiot. Oikeilla työkaluilla monimutkainen tuote voidaan suunnitella suoraviivaisesti.

Olemassa olevan tuotetiedon ja mallidatan parempi hyödyntäminen. Mitä paremmin näitä hyödynnetään, sitä enemmän jää aikaa tutkia erilaisia tuotekonsepteja. Näin voidaan panostaa tuoteinnovaatioihin.

Korvataan olettamat faktoilla. Hyödynnetään tuotteen kentältä keräämää tietoa osana tuotesuunnittelua.

Virtausanalyysit

Creo Virtausanalyysit soveltuvat suunnittelijan käyttöön, kuten myös analyyseihin keskittyneelle ammattilaiselle. Tämä mahdollistaa työkalun käytön läpi suunnitteluprosessin ja ongelmien havaitsemisen ja tarvittavien muutosten tekemisen aikaisessa vaiheessa suunnittelua, jolloin ne ovat edullisimpia. Virtausanalyyseistä löytyy kolmea eri tasoa kattaen myös erittäin vaativat tarpeet.

AR julkasujen hallinta

AR julkasujen tekeminen on mahdollista kaikilla Creo lisensseillä jopa alle minuutissa. Lisätoiminnallisuuden avulla julkaisut säilyvät palvelimella halutun ajan ja niille voidaan antaa katselu- tai hallintaoikeudet. Valitun tason mukaan, julkaisuja voidaan tehdä 10 tai 50. Toiminnallisuus prosessina: Mallin valinta ja asemointi, Julkaisu, Mallin hallinta, Jakelu, Katselu.

Laajennettu 3D-tulostaminen

3D-tulostaminen on laajennettu kattamaan suurin osa markkinoilla olevista metallitulostimista. Tämä  laajentaa tulostettavien tuotteiden loppukäyttöä sekä mahdollistaa tulostamisen yhtenä myytävien tuotteiden valmistustekniikoista. Esimerkiksi piensarjatyökalut pehmeille materiaaleille on mahdollista valmistaa tulostamalla. Monet tuotteet, joita ennen ei voinut valmistaa, ovat tulostettavissa.

Topologiaoptimointi

Topologiaoptimointi mahdollistaa automaattisen geometrian ja mallin luonnin annetujen tavotteiden saavuttamiseksi. Tuotettu malli on parametrinen, joten sen jatkojalostus on helppoa. Malli voidaan analysoida Creon normaaleilla analyysityökaluilla, esimerkiksi lujuuden varmistamiseksi.

Muottien koneistaminen

Creo Mold Machining Extension (MMX) on lisätoiminnallisuus, joka on optimoitu muottien, prototyyppien ja elektrodien 3-akseliseen koneistamiseen 2-akselisella positioinnilla. Siinä on Creon tuttu Ribbon-pohjainen, Context sensitiivinen käyttöliittymä. Ratkaisu perustuu ModuleWorx teknologiaan. Ohjelma mahdollistaa erilaisten asetusten uudelleenkäytön, työkalukirjaston parametreineen, templatet ja makrot. Työstöradat voidaan päivittää automaattisesti malligeometrian muuttuessa. Toiminnalliuuksiin kuuluvat törmäystarkastelu, työstöradan ja materiaalin poiston simulointi.

Creo 5.0 uusia ominaisuuksia

Uusi versio on tuonut uusia ominaisuuksia myös perustoiminnallisuuksiin, joista esimerkkeinä volume helical sweep ja sketch regions. Pyöristettyjen kappaleiden päästöt onnistuvat helposti. Ohutlevypuolta, patternointia, peilaustoiminnallisuutta, sketcheriä ja monia muita osa-alueita on kehitetty. Mini Toolbar on laajentunut kattamaan uusia toiminnallisuuksia. Mallipuun muokkaus omiin tarpeisiin on entistä helpompaa ja uudet ominaisuudet palvelevat käyttäjää laajemmin. Flexible Modeling tunnistaa laajemmin piirteitä kylmästä geometriasta. Mekanismien diagnostiikka on parantunut. Ulkoasua on selkeytetty ja grafiikan laatua parannettu. Creo 5.0 on entistä helpompi uudelle käyttäjälle ja kyvykkäämpi kokeneelle käyttäjälle.