Thingworx-webinaarit

Esittelyssä ThingWorx Navigate

Webinaarissa esittelimme ThingWorx Navigaten yhdeksän OOTB-sovellusta sekä kuinka näiden sovellusten esittämää tuotetietoa voidaan täydentää niillä tuotteen tiedoilla, joita hallitaan ja ylläpidetään muissa yrityksen tietojärjestelmissä. Webinaari soveltuu kaikille, jotka tahtovat tehostaa tuoteinformaation käyttöä myynnissä, suunnittelussa, valmistuksessa, huollossa jne.

ThingWorx Navigate -sovelluksen avulla eri sidosryhmät pääsevät helposti käsiksi tuotteen tekniseen tietoon ilman erillistä koulutusta. Thingworx Navigatessa tuoteinformaatioon on mahdollista yhdistää muissa liiketoimintajärjestelmissä (ERP, CRM, MES, jne.) ylläpidettävää, tuotteeseen liittyvää tietoa, jolloin se palvelee kulloisenkin käyttäjän roolia ja tarvetta entistä paremmin.

ThingWorx Navigate Costing App

Webinaarissa esittelimme tuotehallinnan ratkaisu ThingWorx Navigate Costing Appin, jolla yritys voi seurata ja hallita tuotteeseen liittyviä kustannuksia. Webinari soveltuu kaikille, jotka tahtovat tehostaa tuoteinformaation käyttöä myynnissä, suunnittelussa, valmistuksessa, huollossa jne.

Tuotteen tekninen kuvaus (xBOM) on monipuolisin ja kattavin kuvaus tuotteesta. Se luodaan ja ylläpidetään PLM-järjestelmässä. Teknisiin kuvauksiin (xBOM) käytetään yleensä satoja tunteja asiantuntijoiden aikaa, mutta näiden arvokkaiden tietojen hyväksikäyttö on usein vähäistä.

Yhdistämällä tekniseen kuvaukseen yrityksen muissa liiketoimintajärjestelmissä (ERP, CRM, jne.) ylläpidettävää tuotetietoa, avataan tiedolle uusia käyttömahdollisuuksia. Näin voidaan tehostaa käyttäjien nykyisten työtehtävien suorittamista sekä avata tiedolle uusia käyttökohteita.

ThingWorx Navigaten avulla yrityksen on mahdollista rakentaa uusia sovelluksia, jotka räätälöidään juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.