Arbortext

Windchill Arbortext

Arbortext on teknisen informaation luonnin ja hallinnan ratkaisu, jonka avulla yritys voi tuottaa ja julkaista kaikki tarvitsemansa tekniset asiakirjat ja oppaat. Julkaisuissa esitettävät tiedot, kuten laitteiden 3D-esitykset, materiaali- ja määrätiedot sekä laitteiden vaatimukset yms. Arbortext noutaa suoraan näitä tietoja hallinnoivasta järjestelmästä. Mikäli tietoihin kohdistuu muutoksia, muutos päivittyy automaattisesti kaikkiin niihin teknisiin dokumentteihin, joissa kyseistä tietoa on käytetty.

PTC Arbortext slm service lifecycle management illustration

Windchill Arbortextin avulla yrityksen tekninen dokumentointi tehostuu ja nopeutuu, sillä sen avulla vähennetään rutiiniluontoisten, toistuvien tekstien ja kuvien, sekä merkintöjen uudelleenluontia. Esimerkiksi eri viranomaismerkinnät ja varoitukset toistuvat usein samanlaisina eri oppaissa. Arbortextilla jo kerran luotujen tietosisältöjen uudelleenkäyttö muissa dokumenteissa on helppoa. Mikäli näihin tietoihin kohdistuu muutoksia, muutokset saadaan vietyä automaattisesti kaikkiin niihin dokumentteihin, jossa sitä on aiemmin käytetty.

Arbortext mahdollistaa samasta dokumentista luotujen eri kieliversioiden tehokkaan luonnin ja hallinnan. Sen avulla yrityksen on mahdollista alentaa dokumenttien kääntämiseen liittyviä kustannuksia ja huolehtia siitä, että eri käännöspalveluita tarjoavien tuottajien kanssa tehtävä yhteistyö on tehokasta.

PTC Arbortext service lifecycle management

Arbortext tehostaa työtä

 • Laitteiden dokumentointi voidaan käynnistää samanaikaisesti muun suunnitellun kanssa ja niiden teossa voidaan hyödyntää eri asiantuntijoiden tuottamaa informaatiota.
 • Laitteita koskevista dokumenteista voidaan tehdä asiakas- ja laiteyksilökohtaisia. Tällöin voidaan olla varmoja, että laitetoimituksen sisältämät oppaat vastaavat asiakkaalle toimitettua yksilöä.
 • Voidaan tehostaa jo aiemmin luotujen tietosisältöjen uudelleenkäyttöä, joka vähentää dokumentointiin liittyviä rutiineja ja kustannuksia.
 • Voidaan madaltaa dokumentoinnin kynnystä, sillä dokumentoitaessa käyttäjän ei tarvitse huolehtia tekstin muotoilusta.
 • Voidaan yhtenäistää asiakkaille jaettavien dokumenttien ulkoasuja, sillä niiden muotoilu toteutetaan ennalta sovittujen muotoilusääntöjen mukaan vasta niiden julkaisun yhteydessä.

Jos tekninen dokumentointi on pielessä…

 • Laitteiden toimitukset viivästyvät, koska toimituksen edellyttämiä dokumentteja ei ole saatu ajoissa valmiiksi.
 • Laitteiden käyttöönotto viivästyy, koska käytettävissä olevat dokumentit eivät vastaa toimitusta tai toimitettua laiteyksilöä.
 • Huoltopalveluista saatua kate laskee, koska puutteellisten dokumenttien johdosta huoltomiehet joutuvat tekemään ylimääräisiä huoltokäyntejä, tai niistä johtuvat virheelliset varaosatilaukset syövät katetta.
 • Asiakaspalvelu ja asiakaskokemus kärsii laitteiden mukana toimitettujen oppaiden vaikeaselkoisuuden vuoksi, jonka seurauksena asiakkaat turhautuvat ja kuormittavat yrityksen teknistä tukea.
 • Asiakastyytyväisyys laskee, koska asiakas kokee, ettei hän kykene puutteellisten oppaiden takia käyttämää laitetta siten, kuin hän ostopäätöstä tehdessään ajatellut.

Kysy lisää ammattilaisiltamme

  Tuote