Pilvipohjainen 3D-tuotesuunnittelu

OnShape nyt tuoteportfolissamme

AR

Augmented Reality

Lisätty todellisuus (AR/Augmented Reality) mahdollistaa tiedon esittämisen ja hyödyntämisen täysin uudella tavalla. Visuaalisesti jaettu tieto on helposti ymmärrettävää.

SLM

Service Lifecycle Management

Kun yritysten valmistamat laitteet monimutkaistuvat ja niistä tehtyjen asiakaskohtaisten toimitusten määrät kasvavat, kasvaa myös laitteiden käyttöä tukevien teknisten dokumenttien tarve ja niiden laadulliset vaatimukset.

PLM

Product Lifecycle Management

Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) auttaa yritystä hallitsemaan tuotekehityksen prosesseja, sekä koordinoimaan tuotteen eri elinkaaren vaiheessa toimivien asiantuntijoiden yhteistoimintaa.

Tuotesuunnittelun luonne ja tuotteiden kilpailu on muuttunut esineiden internetin ajalla. Organisaatioiden on vastattava entistä paremmin ja nopeammin monimuotoisiin asiakastarpeisiin.

Jatkuva kehitys tuotannollisessa tehokkuudessa ja joustavuudessa on mahdollista digitaalisen valmistuksen, reaaliaikaisen tiedon ja ennakoivan analytiikan avulla.

Asiakastarpeet ja muodot ovat palveluiden osalta muuttumassa. Tieto on jaettava helposti ymmärrettävässä muodossa, huollon on toimittava tehokkaamiin ja eri muotoisia liiketoimintaamalleja, kuten ”tuote palveluna”, on kehitettävä.

Referenssejä

Uponor

Raute Oyj

Valikko