Thingworx IoT

Hyödynnä yrityksen IoT-laitteiden data tehokkaasti

Onnistu digitalisaatiossa – hyödynnä yrityksesi data tehokkaasti

Verkkoon kytkettyjen laitteiden avulla yritykset saavat tietoa niiden käytöstä enemmän kuin koskaan aiemmin. Kun laitteiden tuottamaan tietoon yhdistetään käyttäjäinformaatio sekä yrityksen eri tietojärjestelmien sisältämä tieto, aukeaa yritykselle polku entistä parempien tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden luontiin. Informaatiota tuottavien järjestelmien ja eri tietojärjestelmien hallinnoimaa tietoa analysoimalla yritykset voivat arvauksen sijaan tehdä päätöksiä faktoihin perustuen.

Thingworx auttaa yhdistämään yrityksen olemassa olevat erilaiset tietolähteet yhteen ja luomaan tästä informaatiosta liiketoimintahyötyä. Thingworx-ohjelmistoilla yhdistetään laitteita, rakennetaan IoT -ratkaisuja, poimitaan datasta olennainen, hallitaan IoT-ympäristöä ja tehdään käyttäjäystävällisiä kokemuksia. Thingworxissa tietoa ei kahdenneta vaan haetaan jatkojalostettavaksi sieltä, missä tietoa hallitaan. Thingworxin visuaalisella sovelluksien kehittämisratkaisulla on helppoa ja nopeaa luoda ratkaisuja ilman manuaalikoodausta ja saada ne nopeasti markkinoille.

Thingworx Connect

Jotta tietoa voidaan analysoida, jatkojalostaa ja tarjoilla oikeassa muodossa, se täytyy ensin kerätä yhteen. Thingworxilla hyödynnetään eri tietolähteissä olevaa informaatiota tehokkaasti ja joustavasti. Informaatio voi olla säilöttynä tietojärjestelmissä, kuten ERP, CRM, MES tai PLM, itsekehitetyissä järjestelmissä ja tietokannoissa tai tieto voi tulla reaaliaikaisesti suoraan tuotantolaitteilta ja maailmalla olevista tuotteista. Thingworx Connectissa ei ole tarvetta manuaaliselle koodaukselle ja se tarjoaa monipuoliset yhdistämismahdollisuudet vähentäen tarvetta integraatioiden rakentamiselle.

Thingworx Analyze

Kun eri järjestelmissä oleva informaatio on kerätty, se voidaan yhdistää ja analysoida sekä luoda siitä analytiikkaa. Thingworx-ratkaisuilla voit siirtyä historiaperusteisesta päätöksenteosta ennakoivaan päätöksentekoon. Opi menneestä, ennakoi tulevaisuuteen, minimoi riskit ja tuo lisäarvoa asiakkaillesi parempien tuotteiden ja palveluiden muodossa.

Thingworx Manage

Thingworxilla voidaan tehostaa ja automatisoida liiketoimintaprosesseja luomalla työnkiertoja, hälytyksiä ja säännöstöjä perustuen kerättyyn tietoon ja analytiikkaan. Yhdistä kentältä saatava tieto suoraan tuotekehitykseen, kuten 3D-mallien simulointi reaalidatan pohjalta, ongelmatilanteet ja asiakaspalaute.

Thingworx Build

Thingworx tarjoaa teknologian ja työkalut konfiguroituvien ja kustomoituvien IoT-applikaatioiden kehittämiseen. Thingworxissa on reaaliaikainen ja kaksisuuntainen yhteys laitteiden, järjestelmien ja sovelluskehityksen välillä.

Thingworx Experience

Thingworxilla saadaan kerätty data kaikkien saataville. Thingworx esittää kerättyä dataa monipuolisesti erilaisista lähteistä käyttäjäystävällisesti ja reaaliaikaisesti.

Lataa Thingworx eBook!

Kun tavoitteena on läpi yrityksen toimiva yhteistyö tiimien, osastojen ja alihankinnan välillä, kannattaa tuotedatan hallinta ja jakaminen laittaa kuntoon. Tämä eBook valaisee, miten Thingworx Navigatella saadaan kaikki tieto kaikkien saataville läpi organisaation.

  • helpompi tehdä hyviä, tietoon perustuvia päätöksiä
  • tehokkuus kasvaa kun data löytyy vaivattomasti
  • parempaa työmieltä kun tuotetieto on ajan tasalla

Jätä yhteydenottopyyntö

    Tuote