Windchill MPMLink

Sujuva tiedonkulku suunnittelun ja tuotannon välille

PLM:n laajentaminen tuotantoon

Miten hallita kasvavaa tuotekonfiguraatioiden määrää? Mitä jos toimitusketju katkeaa, turvallisuusmääräykset  tai markkinatilanne muuttuvat äkillisesti? Vastaus on valmistusprosessin hallinta eli Manufacturing Process Management, joka tarjoaa työkalut ja menetelmät nykypäivän dynaamisiin tehdaskohtaisiin valmistusympäristöihin, joita kaikkia koordinoi PLM. MPM kokoaa yhteen yrityksen suunnittelun, toimittajien, logistiikan, laadun ja tuotannon verkostoituneemman ja ketterämmän toiminnan luomiseksi.

Nopeampaa tuotantoa valmistusprosessin hallinnan avulla

Tuotannon hitaus voi aiheuttaa myynnin menetyksiä. Laatuongelmat taas on maineelle haittaa. Kun MPM:n perustana on yksi tiedon lähde tuotetietoihin, yhdistettävyys, jäljitettävyys, muutoksenhallinta ja turvallisuus tulee mahdolliseksi. Puhutaan reaaliaikaisesta suunnittelusta ja valmistuksesta. Samalla inhimillisten virheiden määrä vähenee kun tieto on aina ajan tasalla. Yhteen tiedon lähteeseen perustuva MPM voi nopeuttaa tuotteen valmistumisaikaa ja varmistaa, etteivät pienet tekniikan muutokset vaikuta merkittävästi tuotantoon.

Valmistusprosessin hallinta: oikeat tiedot oikeaan aikaan

Valmistusmateriaaliluettelo (MBOM) on markittävä tekijä siihen, kuinka valmistusprosessi sujuu. Siellä ankkuroidaan tuotteen kokoonpanosäännöt ja esittellään uudet materiaalit. MBOM:sta näkyy, kuinka tuote on koottu. MPM:n avulla tehtaalta kerätyt tiedot saadaan hyötykäyttöön. Myös tekniset työohjeet ovat loppukäyttäjän saatavilla, joko näytöllä tai AR:n avulla nopeamman ja paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Windchill MPMLinkin tärkeimmät ominaisuudet:

 • Hyödynnä ja integroi digitaalisia tuotesuunnittelutietoja valmistusprosessin hallintaan
 • Kaksisuuntainen assosiatiivinen EBOM MBOM:iin: Hyödynnä 3D-tietoja ja strukturoituja metatietoja BOM-muunnoksia varten systemaattisella jäljitettävyydellä (equivalent links) ja yhteensovituksella relevanttien BOM:ien välillä
 • Tehtaan perustietojen hallinta: luo tehdaskohtaisia MBOM-rakenteita, mukaan lukien erilaiset näkymät, osanumerot, haarat ja laitoskohtaiset tiedot
 • Validointi: vahvista määritettyjen prosessien aika, kustannukset ja toteutettavuus ennen jakamista myymälän kanssa
 • Integroitu muutoksenhallinta: virtaviivainen tuotesuunnittelun muutosten yhteensovittaminen prosessisuunnitteluun
 • Prosessisuunnitelmat ja resurssien hallinta: määritä laitoskohtaiset prosessisuunnitelmat, joissa on useita toimintosarjoja ja resurssikirjastoja (eli tehtaita, työkeskuksia, työkaluja, taitoja, prosessimateriaaleja)
 • Visuaaliset työohjeet: luo dynaamisesti työohjeita kontekstin sisäisillä visuaaleilla (asiakirjat, digitaaliset ja AR)
 • Yhdistettävyys: integroi valmistusprosessit ja toimitukset loppupään ERP/MRP-tiimeihin.
 • Digitaalinen laatu: Määritä ja allokoi 3D-ohjausominaisuudet prosessisuunnitelman toiminnoille; määritele ei-geometriset ohjausominaisuudet ja standardiohjausominaisuuksien kirjastot; integroi laatuprosessit (eli PFMEA)
 • Factory digital twin: käytä älykästä tehdasta apuna prosessisuunnitelmasi määrittelyssä
 • 3D-visualisointi: Creo View -työkalu osaa lukea tuoterakennetietoja

Ota yhteyttä