Creo 7.0

Jos saat valita, otatko vanhan vai uuden…

Creo 7.0 julkaistiin 14.4.2020. Samalla julkaisimme aktiivisille asiakkaillemme kuuluvan Creolib 38.000 version. Creolib tiivistää meidän yli 30 vuoden historian ja satojen asikkaiden tarpeen yhdeksi asetuskokoelmaksi. Uusi Creolib asetuskokoelma tukee Creo Parametric versioita 4.0:sta lähtien.

Hyödynnetään hyväksi todettuja elementtejä ja korvataan olettamat faktoilla. Säästetään aikaa innovaatioille.

Reaaliaikaiset Virtausanalyysit

Creo Simulation Live Virtausanalyysit soveltuvat reaaliaikaista palautetta antavana toiminnallisuutena suunnittelijan työkaluksi. Muutostarpeet havaitaan ja niihin pystytään reagoimaan nopeasti. Suunniteltavan tuotteen funktionalisuuden validointi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa parantaa laatua, sekä pienentää kustannuksia.

Generative Topologiaoptimointi

Toiminnallisuudessa yhdistyvät Topologiaoptimointi ja simulointialgoritmit. Näiden avulla tuotetaan annetuja tavoitteita vastaava geometria. Tämä mahdollistaa aivan uudenlaisen lähestymistavan haasteisiin, olipa kyse sitten valmistuksesta, materiaaleista, fysiikasta tai muista kriittisistä tavotteista. Generative Topologiaoptimointi yhdistettynä uusiin valmistustekniikoihin avaa mahdollisuuksia, joita ei aikaisemmin ollut olemassa.

Jacobs Engineering hyödyntää PTC:n Generative Topologia Optimointia suunnitellessaan seuraavan sukupolven avaruuspukua NASAlle. Tavoitteena on lyhentää suunnitteluaikaa 20%, pudottaa huomattavasti puvun painoa, sekä parantaa merkittävästi polttoainetaloudellisuutta.

Multibody suunnittelu

Creo 7.0 on ensimmäinen Creo versio, joka tukee Multibody suunnittelua. Ominaisuutta hyödynnetään laajasti, kuten: boolean operaatiot, master-mallit, osat, ohutlevyt, 3D-tulostus, simulaatiot, generatiivinen suunnittelu, materiaalit, piirustukset, tiedonsiirto, mallien tarkastus, visualisointi, Windchill tiedonhallinta.

Saavutettavia hyötyjä ovat mm. tehokkuus, joustavuus, selkeys, organisointi, yksinkertaistaminen, helppous, visuaalisuus.

3D-Tulostaminen

Creon 3D-tulostuslaajennus kattaa 70% markkinoilla olevista metallitulostimista. Laajennus mahdollistaa suoraviivaisen toimimisen samassa käyttöliittymässä koko prosessin ajan, jolloin virheiden mahdollisuus minimoidaan. Suunnitelu, optimointi, validointi ja tulostuksen tarkastus voidaan kaikki suorittaa Creolla.

Creo 7.0 hyödyntää stoakastista tukirakennealgoritmia ja tunnistaa automaattisesti mallin ääriviivat. Tukirakennevaihtoehdoksi on lisätty Delaynay-kolmiointi. Omien tukirakenteiden määrittely on helpompaa ja sisältää enemmän mahdollisuuksia kuin aiemmin.

Creo 7.0 uusia ominaisuuksia

Kuten aikaisemminkin, tuo uusi versio mukanaan paljon uusia työkaluja sekä tehostaa vanhoja. Sketcherin käyttöä on tehostettu ja MBD:n standardinmukaisuutta laajennettu. Käyttöliittymää on tehty entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Uudistuksia on tehty mm. seuraaviin osa-alueisiin: Ohutlevy, AR-julkaisut, Primitiivimallinnus, Hitsit, Renderöinti, Tolerointi, Materiaalia lisäävä valmistus, Koneistus, Tiedonsiirto, Virtausanalyysit, Mallin tarkastus, …

Erikseen voitaisiin mainita Ohutlevyn formit, Solidi hitsit, Renderöinnin pause ja resume, Ihmismallin näkökentän renderöinti, Freestylen align, Absoluuttinen tarkkuus oletusarvona, Erilaiset näkymät AR-julkaisuissa, Laajasti hyödennetty multibody suunnittelu, Piirustusten Add Lead ja parannettu Hidden Line Removal, ISO 1101:2017 tuki, sekä lisämerkkejä Symbol Pallettiin, Helppokäyttöinen tilastotieteellinen tolerointilaajennus, Generatiivinen suunnittelulaajennus, Reaaliaikaisen simuloinnin laajennus virtausanalyyseihin sekä perinteisellä puolella viratusanalyysin integroituminen lujuuslaskentaan, jne.