Windchill Business Administration

Yleiskatsaus

Kurssin kesto 3 pv

Kurssilla opitaan perusteet Windchillin konfiguroinnista liiketoiminnan erilaisiin tarpeisiin. Käymme läpi mm. käyttöoikeuksien, objektityyppien ja attribuuttien hallintaa sekä elinkaarien ja työnkiertojen määrittelyä ja käyttöä. Nämä taidot mahdollistavat Windchillin konfiguroinnin yrityksen liiketoimintaprosessien mukaiseksi.

Sisältö

 • Windchill Business Administration yleiskatsaus ja PDM/PLM terminologian perusteet
 • Käyttäjien, ryhmien ja roolien luonti ja  hallinta
 • Tuotteiden ja kirjastojen luonti ja hallinta
 • Tuotetietotyyppien ja -luokkien sekä attribuuttien luonti ja hallinta
 • Työnkierto- ja elinkaariprosessien luonti ja hallinta sekä näiden automatisointi
 • Käyttäjäoikeuksien ja -sääntöjen luonti ja hallinta
 • Tiimien luonti ja hallinta sekä käyttö käyttäjäoikeushallinnassa ja prosesseissa
 • Mallidokumenttien luonti, hallinta ja käyttö tuotteissa ja kirjastoissa
 • Muutoshallinta (CM II), ongelmaraporttien (PR), muutospyyntöjen (CR) ja -tiedotteiden (CN) hallinta
 • Pääkäyttäjän tukityökalut

Esitietovaatimukset

 • Windchill PDMLink -peruskurssi 3 (Implementation Team)

Kohderyhmä

 • Kurssi on tarkoitettu järjestelmän ylläpitäjille/pääkäyttäjille ja toteutustiimille

  Ilmoittaudu