Creo Topologiaoptimointi

Yleiskatsaus

Kurssin kesto 1 pv

Sisältö sovitetaan tarvittaessa käytettyyn aikaan.

Koulutuksessa käydään läpi prosessi, jossa mallin materiaalimäärä minimoidaan ilman, että valmiin tuotteen ominaisuudet heikkenevät. Prosessiin sisältyvät reunaehtojen ja muiden tarvittavien asioiden määrittely, sekä lopullisen mallin valmistettavuuden huomioiminen.

Sisältö

– Johdanto Topologiaoptimointiin
– Creo Topologiaoptimoinnin prosessikulku
– Prosessin toteuttaminen
– Optimoidun mallin tarkastelu
– Optimoidun mallin viimeistely

Esitietovaatimukset

– Ymmärrys Creo Parametricin ja lujuuslaskennan perusteista
– Tulevaa käyttöä ajatellen Creo Topologiaoptimointi lisätoiminnallisuus Creo lisenssiin

Kohderyhmä

– Kurssia suositellaan yleisesti mekaniikkasuunnittelijoille.

    Ilmoittaudu