Creo Mallin Laadun Varmistus

Kurssin kesto 1 pv

Kaikkiin toimittamiimme Creo-lisensseihin sisältyy ModelCheck työkalu mallin laadun varmistamiseksi. ModelCheckilla voidaan tarkastaa että malli vastaava yrityksen suunnittelustandardeja.

Ominaisuus on erittäin hyödyllinen esimerkiksi alihankintaketjuissa, tai tilanteisssa, joissa uusi suunnittelija tulee tiimiin ja opettelee yrityksen mallinnustapoja. ModelCheck huolehtii automaattisesti siitä, että suunnittelijat oppivat noudattavat yrityksen suunnittestandardeja.  Tästä saadaan paras hyöty irti silloin, kun tarkastus yhdistetään asiakkaan tiedonhallintaan. Tällöin varmistetaan tiedonhallinnassa olevan datan laatu laajemmin kuin pelkkä tiedonhallinta huolehtii.

Sen lisäksi että MoidelCheck tarkastaa mallin, voi se samalla siivota tietyt ei halutut elementit mallista. Tämä suoraviivaistaa huomattavasti mallin siivoamista ja varmistaa sen, että mallit ovat tarvittessa helposti jatkokäytettävissä.

Esimerkkejä asioista joita voidaan tarkastaa ovat muunmuassa haluttujen / ei haluttujen piirustus-, kokoonpano-, ja osaparametrien olemassaolo; relaatiot, piirteet, nimeäminen, jäätyneet komponentit, starttipiirteiden käyttö, yksikköjärjestelmä. Tarkastuksen ulkopuolelle voiddan jäättää halutut tunnistettavat komponentit kuten kirjastokomponentit.

ModelCheck koulutuksestamme asiakas saa säännöstörungon, joka on suoraan käyttöönotettavissa tai jonka asiakas voi halutessaan muokata omia tarpeitaan paremmin vastaavaksi.

Koulutuksen kohderyhmä

Kaikkien yritysten pääkäyttäjät. Käyttäjät, jotka ovat vastuussa mallinnuksen laadusta. Ulkoista suunnittelua hankkivat yritykset.

    Ilmoittaudu