Creo Liikkuvien Mekanismien Suunnittelu

Yleiskatsaus

Kurssin kesto 1 pv

Tällä kurssilla opetellaan mallintamaan erilaisia mekanismeja, sekä luomaan kinemaattisia analyyseja ja arvioimaan saatuja tuloksia. Kurssille osallistuville suositellaan myös mekanismien simuloinnin jatkokurssia, jolla liikkeisiin voidaan lisätä myös erilaisia voimia.

Sisältö

  • Johdatus mekanismien suunnitteluprosessiin
  • Mekanismien liitokset
  • Liikkeen määrittely ja analysointi
  • Tulosten arviointi

Esitietovaatimukset

  • Creo Parametricin perusteet.

Kohderyhmä

  • Kurssia suositellaan kaikkien yritysten suunnittelijoille, joiden tuotteet sisältävät liikkuvia mekanismeja.

    Ilmoittaudu