Creo Flexible Modeling

Yleiskatsaus

Kurssin kesto 1 pv

Tällä kurssilla opetellaan parametristen mallien suoraa muokkaamista flexible modeling työkaluilla. Opit muokkaamaan helposti myös muista ohjelmista tuotua geometriaa. Kurssin jälkeen käyttäjä hallitsee monimutkaistenkin mallien quick&dirty muokkaamisen ja virtaviivaisen työskentelyn tuontigeometrian kanssa.

Sisältö

Johdanto flexible modeling työkaluihin
Parametristen mallien muokkaus
Piirteiden tunnistus
Tuontitiedostojen muokkaus

Esitietovaatimukset

Creo Parametricin perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot.

Kohderyhmä

Kurssia suositellaan suunnittelijoille, mutta myös muissa rooleissa olevat henkilöt hyötyvät kurssin annista.

    Ilmoittaudu